Порядок возврата ремфонда

JAUNUMI

Remfonda atgriešanas kārtība

Remfonda atgriešanas kārtība

  • Klientam ir tiesības 15 dienu laikā no preču iegādes atgriezt SIA „Latina” attiecīgās rezerves daļas remfondu.
  • Remfondam jābūt iepakotam iegādātas jaunas detaļas iepakojumā.
  • SIA „Latina” atbildīgā persona (pārdošanas speciālists) pārliecinās par to, ka jauna detaļa tika iegādāta SIA „Latina” un atgriežamais remfonds atbilst iegādātai detaļai.
  • Par remfonda pieņemšanu tiek sastādīts remfonda pieņemšanas-nodošanas akts, kuru paraksta SIA „Latina” pārstāvis (pārdošanas speciālists) un klients.
  • Lēmumu par pieņemta remfonda atbilstību atgriešanas prasībām pieņem SIA „Latina” kompetenta persona 15 dienu laikā no remfonda pieņemšanas brīža.
  • Gadījumā, ja atgrieztais remfonds atbilst atgriešanas prasībām, SIA „Latina” izraksta klientam kredītrēķinu, uz kura pamata tiek samazināts klienta debitora parāds.
  • Gadījumā, ja klientam nav debitora parāda pret SIA „Latina”, tad, pamatojoties uz klienta iesniegumu, SIA „Latina” pārskaita klienta norādītā bankas kontā naudu par atgriezto remfondu.
  • Gadījumā, ja SIA „Latina” kompetenta persona konstatē, ka remfonds neatbilst atgriešanas prasībām, tad klients saņem atteikumu kredītrēķina saņemšanai. Šajā gadījumā neakceptētais remfonds tiek atgriezts klientam vai tiek nodots utilizācijai atbilstoši klienta izvēlei pieņemšanas-nodošanas aktā.

Lejupielādēt remfonda atgriešanas kārtību.


Uz sarakstu