Visi pakalpojumi

Tahogrāfi

SIA "LATINA BALTICS"  inspekcija veic visu tipu tahogrāfu pārbaudi un remontu, kā arī digitālo tahogrāfu pārbaudi, uzstādīšanu un nomaiņu un ātruma ierobežotāju pārbaudi.

SIA "LATINA BALTICS"  inspekcija Rīgā, Kurzemes prospektā 23, veiksmīgi strādā no 2004. gada, bet 2005. gadā darbu sāka inspekcijas filiāle Liepājā, Brīvības ielā 146a.Inspekcijas darbību ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), un tā atbilst standarta LVS  EN  ISO/IEC 17020 prasībām. 

Inspection_AkredApl.JPG

Inspekcijā ir ieviesta un darbojas LVS  EN  ISO/lEC 17020 standartam atbilstoša kvalitātes sistēma, ir izstrādāta un apstiprināta sava tahogrāfu un ātruma ierobežotāju pārbaudes procedūra.

Inspekcija savā darbā izmanto tikai darba kārtībā esošus metroloğiski kalibrētus mērinstrumentus.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) regulāri pārbauda inspekcijas darbību. Inspekcijā strādā īpaši apmācīts kvalificēts personāls, kas regulāri paaugstina savu kvalifikāciju. Inspekcijai ir civiltiesiskā apdrošināšana. 

Inspekcija sniedz šādus pakalpojumus:

  • tahogrāfa pārbaude;
  • ātruma ierobežotāja pārbaude;
  • tahogrāfa un ātruma ierobežotāja pārbaude;
  • tahogrāfa uzstādīšana;
  • ātruma ierobežotāja uzstādīšana;
  • tahogrāfa un ātruma ierobežotāja regulēšana un remonts;
  • tahogrāfa un ātruma ierobežotāja pārbaude ar izbraukumu pie klienta;
  • citi darbi.

Video.jpeg

Kurzemes prospekts 23, Rīga
Inspekcija Rīgā

Tālr.: 67805499, 67440565

Brīvības iela 146a, Liepāja
Inspekcijas filiāle Liepājā

Tālr.: 63489262, 63422195